Nasze prawo precyzyjnie określa, kto będzie mógł brać udział początkowo w szkoleniu, a potem też egzaminie.

Prawo jazdy grupy C jest dokumentem przeznaczonym dla określonej grupy kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawazgłaszają się te osoby, które chciałyby siąść za kierownicą samochodów o masie przekraczającej 3,5 tony. Pozwala to na podniesienie kwalifikacji zawodowych a także otwiera możliwość ścieżki do sukcesu w bardzo wielu przedsiębiorstwach. Prawo RP precyzyjnie mówi, kto może uczestniczyć najpierw w szkoleniu, a następnie też egzaminie. Wyznacza także kluczowe zasady organizowania kursy dla kierowców a także określa kwalifikacje, jakie kierowcy muszą zyskać, jeśli nauka ma zostać odebrana za zakończoną powodzeniem. Mówiąc o wymogach, jakie musi spełnić każdy jeden kandydat na kierowcę, zazwyczaj zwraca się uwagę na wiek. Mamy do czynienia z pojazdami, których prowadzenie wiąże się z bardzo wielką odpowiedzialnością, nic zatem dziwacznego, iż mówimy o wyzwaniu, przed którym nie powinny stawać osoby młode. Zakłada się, że minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, choć sam kurs można zacząć trzy miesiące wcześniej. Taki wiek może zostać obniżony do osiemnastki, choć w tej kwestii od kursanta wymaga się tzw. kursu umiejętności wstępnej. Jednostki które zainteresowane są prowadzeniem pojazdów ciężarowych nie powinni mieć również ciężkich problemów z swoim zdrowiem. Samym kursantom przeważnie bardzo trudno jest obiektywnie ocenić, o jakich dokładnie problemach zdrowotnych mowa, konieczne jest zatem posiadanie należytego orzeczenia od lekarza. W przeciwieństwie do kategorii B, należy uzyskać również orzeczenie od psychologa.